سایت کلاسوفی

فرهنگی، فلسفی، هنری

افلاطون
برش‌هایی از رساله‌ی فایدون افلاطون

برش‌هایی از رساله‌ی فایدون افلاطون

ادامه
اسپینوزا
برش‌هایی از رساله‌ی سیاسی اسپینوزا | بریده کتاب

برش‌هایی از رساله‌ی سیاسی اسپینوزا | بریده کتاب

ادامه
کتاب چگونه شادمانه زندگی کنیم
کتاب

خرید کتاب چگونه شادمانه زندگی کنیم| نوشته دالایی لاما، هاوئرد سی. کاتلر

ادامه
آرتور شوپنهاور
جهان و تأملات فیلسوف

بریده‌هایی از کتاب جهان و تأملات فیلسوف، نوشته آرتور شوپنهاور | بریده کتاب

جهان و تأملات فیلسوف
سورن کرکگور
سورن کرکگور

بریده‌هایی از آثار سورن کرکگور | جملات فیلسوفان

بریده‌هایی از آثار سورن کرکگور
hegel
پدیدارشناسی روح هگل

ایده‌آلیسم آلمانی برخی نظرات هگل، فیلسوف شهیر آلمانی

برخی نظرات هگل، فیلسوف شهیر آلمانی
کانت
ازدواج؛ یگانه راه ارضای میل جنسی

کانت و مسئله ازدواج و عشق

ادامه
پازیریک کلاسوفی فروشگاه
وبلاگ کلاسوفی درباره کلاسوفی منطق
صفحات سایت https://classophy.ir/what-is-value/