سایت کلاسوفی

فرهنگی، فلسفی، هنری

"جهان و تأملات فیلسوف" شامل ۱۵ مقاله از آرتور شوپنهاور در مورد مسائل مختلف است. در "جهان و تأملات فیلسوف" بسیاری از دغدغه هایی که افراد به طور روزانه با آن ها روبرو می شوند مورد بررسی و توجه قرار گرفته اند.

آن اندوه ژرفی که از مرگ یک دوست بر ما غالب می‌آید از این واقعیت بر می‌خیزد که در هر شخصی چیزی وجود دارد که قادر به بیانش نیستیم، که فقط مختص او است و به همین دلیل بازگشت ناپذیر. نشان مرموز شخصی.
آرتور شوپنهاور
جهان و تأملات فیلسوف

معرفی کتاب جهان و تاملات فیلسوف اثر آرتور شوپنهاور

“جهان و تأملات فیلسوف” شامل ۱۵ مقاله از آرتور شوپنهاور در مورد مسائل مختلف است. در “جهان و تأملات فیلسوف” بسیاری از دغدغه هایی که افراد به طور روزانه با آن ها روبرو می شوند مورد بررسی و توجه قرار گرفته اند. بخش ها و فصول این کتاب عبارتند از:
• دفتر اول
۱. در باب اثبات اراده ی حیات
۲. متافیزیک عشق
۳. در باب زنان
۴. در باب عبث بودن وجود
۵. در باب آلام جهان
۶. در باب خودکشی
۷. گفتگویی در باب جاودانگی
۸. راه رستگاری
• دفتر دوم
۱. در باب نویسندگی و سبک
۲. در باب مطالعه و کتب
۳. در باب خودشناسی
۴. در باب اهل فضل
۵. چهره شناسی
۶. در باب نبوغ
۷. ملاحظات روانشناختی

در ابتدای کتاب جمله ای از شوپنهاور آمده است با این مضمون:
“زندگی پرسش دشواری است، من ترجیح می دهم آن را صرف تأمل بر خودش کنم.”
محتوای کتاب پیرامون همین جمله ارائه شده است. شوپنهاور جهانی مملو از رنج را به تصویر می کشد و این تصویر را با چنان نثری ارائه می کند که او را تا مقام یکی از بزرگترین نثرنویسان آلمان ارتقا می دهد. نثرش خوش آهنگ و ساده و مفهومی است و بسیاری از عباراتش به قدری نغز و دل انگیز و عمیق است که می توان آن ها را بارها خواند و لذت برد و حتی به خاطر سپرد. بی پرده و به صراحت سخن می گوید و از متلک پرانی و تمسخر و بعضا حتی فحاشی نیز ابایی ندارد. نیچه در مورد او می گوید: «مطلقا تنها بود و کمترین دوستی نداشت و فاصله ی میان یک و هیچ لایتناهی است. هیچ چیز متفکرین آلمان را به اندازه عدم شباهتی که میان شوپنهاور و آنان بود رنج نداد.
این کتاب یکی از بهترین کتاب هایی است که نظرات شوپنهاور رو در مسایل مختلف مورد بررسی قرار میده ، قسمت اول شوپنهاور جهان رو و عشق و زن رو توصیف میکنه ، جملاتی بسیار زیبا مانند : زمان حال چیست ؟ آن دمی که میگذرد و دمی دیگر نیست ما یکسره در بین گذشته و آینده زندگی میکنیم . خواندن این کتاب دیدی وسیع نسبت به وضعیت انسان در جهان می دهد.